StarDate: 5710. Wink of an eye
Avsnitt: 68
Folk som lever i hyperhastighet så att de blir osynliga. Kvinnorna behöver nya män som avelshingstar pga av att deras egna mäns sperma inte funkar.